2017
november 17, 2017
Informatiemanagement voor het RVB – New Amsterdam Court House (NACH)
Voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zorgt KIM Plus Delta voor de informatie voorziening binnen DBFMO-overeenkomsten (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). Dit is de meest geïntegreerde variant van publiek-private samenwerking. De overheid en marktpartijen werken samen middels langlopende contracten met looptijden van 20 tot 30 jaar. Een van de nieuwe projecten voor het RVB is de nieuwe Rechtbank van Amsterdam. Dit project staat ook wel bekend als NACH - New Amsterdam Court House. Hierbij zijn veel partijen betrokken zoals het Consortium, de gebruiker en het Rijksvastgoedbedrijf. Een omvangrijk project zoals het nieuwe Rechtbank van Amsterdam kent vele wijzigingen tijdens de Build-fase maar straks ook bij de Exploitatie-fase. Dit kunnen wijzigingen zijn aan voorzieningen, diensten, ruimten, comfort etc. Hiermee fungeert KIM Plus Delta als een spin in het web. Wij adviseren, waarborgen en verwerken deze wijzigingen in het contractmanagementsysteem van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierdoor blijven de outputspecificaties up-to-date en is het contract duidelijk en voor alle partijen inzichtelijk. Dit helpt vervolgens bij de validatie en verificatie tijdens de Build-fase, en bij het monitoren tijdens de exploitatiefase.
juli 13, 2017
Predictive maintenance bij Bavaria
Binnen ons Predicitive Asset Management (PAM) project bij Bavaria zijn er nieuwe ontwikkelingen die de potentiële kracht van Predictive Analytics (PA) benadrukken. Afgelopen mei heeft zich een faalincident voorgedaan dat heeft geleid tot onverwachte stilstand met daardoor productieverlies. Het ging hierbij om een vastgelopen lager. De drive train waarin deze lager zat verwerkt viel op dat moment buiten de scope van ons pilot project en werd niet actief gemonitord. Toch bood dit voorval ons een kans om de gearchiveerde data uit te pluizen en, met terugwerkende kracht, te leren wat de specifieke vingerafdruk van dit faalincident was en of het wellicht te voorspellen was geweest.
februari 22, 2017
Inspectie app voor integriteitsinspecties ontwikkeld
De Kwaliteitsdienst Techniek (KDT) verricht werkzaamheden om te beoordelen in welke mate technische installaties en hulpmiddelen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn. In het kader van efficiënter werken is de afdeling KDT op zoek gegaan naar een inspectie app. De eis die aan de app werd gesteld, is dat er een koppeling gemaakt werd tussen de inspectiepuntenlijst, de tekening en de gemaakte foto’s. Omdat er op de markt geen app aanwezig was die aan deze eisen voldeed is contact gelegd met KIM Plus Delta. In nauwe samenwerking tussen KDT en KIM Plus Delta is een maatwerk inspectie app ontwikkeld welke alle gewenste functionaliteiten van KDT ondersteund.
2016
november 25, 2016
Predictive maintenance pilot bij Bavaria van start
In de verpakkingslijn van de bottelarij van Bavaria, aan de rand van Lieshout, komen blikjes, verpakkingsfolie en karton razendsnel bijeen. Hans van Vijfeijken, Global Manager Engineering en Maintenance, is verantwoordelijk voor het opzetten van een gestandaardiseerd onderhoudsproces van Bavaria wereldwijd. Hij vat zijn opdracht simpel samen: “Garandeer de betrouwbaarheid van machines en houd tegelijkertijd de kosten in de hand.” Van Vijfeijken is ervan overtuigd dat Predictive Maintenance, het voorspellen van noodzakelijk onderhoud, hem zal helpen deze opdracht waar te maken. In augustus dit jaar is hij een pilotproject gestart met KIM Plus Delta. Het ultieme doel: precies de juiste onderdelen van een verpakkingsmachine in onderhoud nemen, vlak voor het moment dat deze in storing gaat.
juli 15, 2016
Automotive Finishing Line (AFL) Tata UK
In Llanwern wordt voor Tata UK een nieuwe Automotive Finishing Line (AFL) gebouwd. Voor dit project leveren we het complete Design for Maintenance programma. We zorgen voor een installatiestructuur in SAP met tekeningen en documenten, we geven een spare part advies met artikelnummers, coördineren de FMECA en zorgen voor de onderhoudsplannen voor de eerste 2 jaar onderhoud. Daarnaast voeren we het document control voor het project.
juni 5, 2016
Restauratie Mustang binnen tijd, geld en scope
Marco Wessels, een van de eigenaren van KIM Plus Delta, restaureert een unieke Ford Mustang. Het gaat om een Ford Mustang Convertible GT uit 1965. Het is Marco’s doel om zijn jongensdroom te verwezenlijken én om het werk van KIM Plus Delta tastbaar te maken. In het project past Marco de technieken van KIM Plus Delta toe om de restauratie binnen tijd, scope en geld te realiseren.
februari 18, 2016
NEN 3140 gereedschap app
Direct zien of uw gereedschap wel of niet goedgekeurd is? Met de NEN 3140 gereedschap app kunt u de NFC tag of barcode scannen of het gereedschapsnummer invullen en de app toont direct of het gereedschap goedgekeurd is. Naast de actuele status wordt ook vele andere kenmerken van het gereedschap en handleidingen weergegeven.
februari 17, 2016
Maatwerk als standaard voor Asset Data Management
KIM Plus Delta kan nu nog meer maatwerk leveren met de door haar ontwikkelde database optimalisatie software. Het stelt haar consultants in staat om uw databases beter naar wens in te richten. De in de testfase gebleken voordelen worden breed erkend, waaronder een beter overzicht en het sneller kunnen terugvinden van onderhoudsgegevens. 
februari 17, 2016
Lancering van VCA Examen App
Met een uitgebreide mediacampagne lanceert KIM Plus Delta haar VCA Examen App gericht op iedereen die in het bezit moet zijn van een veiligheidscertificaat. In maart verschijnt de app ook voor gebruikers van een Apple I Phone. De app maakt oefenen veel eenvoudiger en verhoogt  de slaagkans voor het basis, vol of vil vcu examen. 
2015
maart 20, 2015
Document Control bij Doedijns Hydraulics BV
Het Noorse Statoil heeft Heerema Fabrication Group (HFG) de opdracht gegeven om de grootste fixed oil/gas jacket ‘Gina Krog’ ooit gebouwd in Nederland, te leveren. HFG heeft Doedijns Hydraulics BV de opdrachtgegeven om diverse hydraulische systemen te leveren voor dit project. Onze consultant Jeroen Berkenpas heeft vanuit KIM Plus Delta meegewerkt aan dit project. Hij heeft zich actief bezig gehouden met Document Control bij Doedijns Hydraulics BV. Jeroen heeft alle documentatie tussen de leveranciers en klant (HFG) verzameld, beoordeeld, gearchiveerd en overgedragen. Door middel van een actieve in plaats van passieve wijze van document control zijn de documenten reeds tijdens elke fase van de ‘Asset Life Cycle’ tussen Doedijns en HFG verstuurd of tussen leverancier en Doedijns ter acceptatie/wijziging. Door deze actieve wijze van document control worden de documenten tijdens het project in plaats van na het project al goedgekeurd. Dit levert een snellere afhandeling van de documentatie op na het project.
februari 5, 2015
Coilmarker en Weegschaal vervangen
Voor dit project hebben wij de inrichting van het onderhoudsinformatie systeem  (SAP PM) voor de Coilmarker en de weegschaal verzorgd.  Dit hield in: de installatiestructuur maken in SAP PM,  het opzetten en verwerken van de periodieke onderhoudsplannen en de daarbij behorende taaklijsten, het aanmaken en koppelen van spare parts in overleg met leverancier en opdrachtgever. TIjdens dit project waren wij verantwoordelijk voor tekeningbeheer en de oplevering van de onderhoudsdocumenten en de koppeling ervan in sap dms.
januari 5, 2015
Inbouw Oxygenbar Dompel Verzink Lijn
Onze werkzaamheden bestonden uit, bij leverancier opvolgen van aanleveren tekeningen, manuals en spare parts informatie van de Oxygenbar. Afstemmen met de leverancier en onderhoudsverantwoordelijken over de benodigde spare parts. Controleren, wijzigen en aanvullen van PO Plannen, PO Posities, taaklijsten en spare parts in het onderhoudsinformatiesysteem. Tekeningen, onderhoudsdocumentatie en manuals koppelen in DMS.
2014
december 14, 2014
PO Plan voor de TSP-HN1-kraan
Voor dit project hebben we op basis van de onderhoudsdocumentatie van de leverancier en in overleg met de beheerders van de installatie een periodiek onderhoudsplan opgesteld in SAP PM, aangevuld met de verplichte onderhoudsactiviteiten van Tata.Ook zijn PO Posities en taaklijsten uitgewerkt conform de werkstroomafspraken.
december 11, 2014
Sealpad Applicator in gebruik
Onze werkzaamheden bestonden uit, bij leverancier opvolgen van aanleveren onderhoudsdocumentatie, tekeningen, bedieningshandleidingen en het Technisch Constructie Dossier voor de Sealpad Applicator. Deze documenten hebben wij vastgelegd en gekoppeld aan de installatiestructuur in SAP PM/DMS. Samenstellen van de spareparts lijst in overleg met leverancier en opdrachtgever. Controleren en wijzigen van de spare parts voorraad en de spare parts koppelen in SAP PM.
december 5, 2014
CPR Finishing Line 32
Bij het ontwerpen en bouwen van de Finishing Line bij Tata Steel, was KIM Plus Delta verantwoordelijk voor het beheren van projectinformatie zoals: tekeningen en documentenbeheer. Overige taken bestonden uit het verwerken van de installatiestructuur, artikelen/componenten en reserve onderdelen in SAP PM, SAP MM en SAP DMS. Daarnaast leverde KIM Plus Delta de periodieke onderhoudsplanning en alle werkinstructies voor het onderhoud.
november 5, 2014
Kolenmaalgebouw ontmantelen
I.v.m. het in gebruik nemen van de nieuwe structuur voor het Kolenmaalgebouw hebben wij de oude structuur in SAP PM ontmanteld. Dit hield in: 292 unieke documenten van 520 functieplaatsen verwijderen. Het archiveren van 2084 functieplaatsen. Het verwerken van 60 unieke artikelen op en het ontmantelen van 1844 unieke bouwgroepen.
november 5, 2014
Onderhoudsinformatiesysteem opschonen – Project VIBES
Door project VIBES zijn een groot aantal documenten verouderd. Wij hebben hiervoor 156 koppelingen maar documenten verwijderd. Wij hebben in samenwerking met de opdrachtgever de analyse gedaan op het wel of niet nog van toepassing zijn van 245 documenten.
november 5, 2014
Integriteit Kolenmaalgebouw
Voor dit project hebben we functieplaatsen aangemaakt met artikelen/bouwgroepen/equipments uit de oude functieplaatsen. De documenten van de oude functieplaatsstructuur zijn gekoppeld aan de nieuwe functieplaatsstructuur. De openstaande orders en meldingen zijn overgezet naar de nieuwe Functieplaatsstructuur.
oktober 17, 2014
Ontmantelen structuur Breedtemeter
Voor het ontmantelen van de structuur van de breedtemeter van voorwals 3 van Tata Steel heeft KIM Plus Delta de functieplaatsen ontmanteld en onze consultants hebben een inventarisatie gemaakt op het gebruik van artikelen en voorraden. Hierbij zijn PO Posities, taaklijsten, stuklijsten en tekeningen aangepast op de nieuwe situatie.
september 21, 2014
Wijzigingen Voltverdeling Voorwals
Voor dit project hebben we het onderhoudsinformatiesysteem opgeschoond en vernieuwd op basis van de wijzigingen in de Voltverdeling. Dit betrof artikelen en bouwgroepen verwijderen, nieuwe functieplaatsen en artikelen maken en het koppelen van tekeningen.
september 7, 2014
Project VeiligheidsPLC voor kettingbaan
Voor dit project zijn in het onderhoudsinformatiesysteem functieplaatsen verwijderd, gewijzigd en aangemaakt. Na controle op gebruik zijn artikelen verwijderd en nieuwe toegevoegd.
augustus 15, 2014
Inline Coke Size Measurement
Voor dit project is een functieplaatsstructuur in SAP PM gemaakt. Er zijn spare parts aangemaakt en geplaatst in de structuur. Op basis van de onderhoudsmanual  van de leverancier is een periodiek onderhoudsplanning opgesteld en een werkplekinstructie gemaakt. Alle tekenening en onderhoudsdocumenten zijn conform Tata voorschrift in beheer genomen en toegewezen aan de SAP installatiestructuur.
juni 15, 2014
KGF2 Sulphiban
Voor dit project is de functieplaatsstructuur in SAP PM aangepast. In afstemming met opdrachtgever is bepaald welke spare parts nodig zijn. De artikelen en spare parts  zijn in SAP PM aangemaakt en gekoppeld aan de installatie. De tekeningen en documenten zijn in sap dms gekoppeld aan de structuur. De PO Planning is aangepast op basis...
mei 5, 2014
Optimaliseren onderhoudsplannen – RET
KIM Plus Delta heeft haar kennis en ervaring gedeeld met de RET (Rotterdamse Elektrische Tram) met als doel de meest efficiënte onderhoudsmethode toe te passen. De aanleiding van de opdracht was de ingebruikname van een nieuw systeem voor het plannen van onderhoud. De voornaamste taken die KIM Plus Delta heeft uitgevoerd waren: het aanpassen en updaten van de taaklijsten en de periodieke onderhoudsplannen.
maart 5, 2014
HO7 Slakgranulatie
I.v.m. het vernieuwen van de Slakgranulatie hebben wij de volledige oude structuur in SAP PM verwijderd en deze vervangen door een nieuwe functieplaatsstructuur met alle daarbij behorende artikelen/componenten.
februari 5, 2014
Ontmantelen structuur SAP PM bij Hoogovens
Voor dit project hebben we een functieplaats met onderliggende structuur volledig ontmanteld in SAP PM, evenals de bijbehorende DMS structuur. Dit alles betrof 164 functieplaatsen.
januari 10, 2014
PO plannen in SAP voor DSP
Voor dit project hebben wij de periodieke onderhoudsplanning in SAP PM opgeleverd. Wij hebben hiervoor 67 taaklijsten aangelegd met daarin 2250 operatie taken.
januari 5, 2014
Off-gas Cleaning
Voor dit project waren wij verantwoordelijk voor de oplevering van de spare parts lijst en tekeningen in afstemming met de leverancier. De spare parts en tekeningen hebben wij verwerkt en gekoppeld in SAP PM/DMS. Ook hebben wij de periodieke onderhoudsplannen ge-up-date in SAP PM.
januari 5, 2014
Back on Spec
Voor het project Back on Spec waren wij verantwoordelijk voor het opvolgen van de leverancier bij het aanleveren van de tekeningen, manuals en spare parts informatie en de verwerking van deze informatie in SAP PM/DMS. Taken: afstemmen met de leveranciers en onderhoudsverantwoordelijken over de benodigde spare parts. Controleren, wijzigen en aanvullen van PO Plannen, PO Posities, taaklijsten en spare parts in het onderhoudsinformatiesysteem. Tekeningen, onderhoudsdocumentatie en manuals koppelen in DMS.