Voor dit project hebben we op basis van de onderhoudsdocumentatie van de leverancier en in overleg met de beheerders van de installatie een periodiek onderhoudsplan opgesteld in SAP PM, aangevuld met de verplichte onderhoudsactiviteiten van Tata.Ook zijn PO Posities en taaklijsten uitgewerkt conform de werkstroomafspraken.

Project details
  • 14 december 2014Date: