Voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zorgt KIM Plus Delta voor de informatie voorziening binnen DBFMO-overeenkomsten (Design, Build, Finance, Maintain & Operate). Dit is de meest geïntegreerde variant van publiek-private samenwerking. De overheid en marktpartijen werken samen middels langlopende contracten met looptijden van 20 tot 30 jaar.

Een van de nieuwe projecten voor het RVB is de nieuwe Rechtbank van Amsterdam. Dit project staat ook wel bekend als NACH – New Amsterdam Court House. Hierbij zijn veel partijen betrokken zoals het Consortium, de gebruiker en het Rijksvastgoedbedrijf. Een omvangrijk project zoals het nieuwe Rechtbank van Amsterdam kent vele wijzigingen tijdens de Build-fase maar straks ook bij de Exploitatie-fase. Dit kunnen wijzigingen zijn aan voorzieningen, diensten, ruimten, comfort etc. Hiermee fungeert KIM Plus Delta als een spin in het web. Wij adviseren, waarborgen en verwerken deze wijzigingen in het contractmanagementsysteem van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierdoor blijven de outputspecificaties up-to-date en is het contract duidelijk en voor alle partijen inzichtelijk. Dit helpt vervolgens bij de validatie en verificatie tijdens de Build-fase, en bij het monitoren tijdens de exploitatiefase.

Project details
  • 17 november 2017Date: