De Kwaliteitsdienst Techniek (KDT) verricht werkzaamheden om te beoordelen in welke mate technische installaties en hulpmiddelen geschikt zijn voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn. KDT heeft hiertoe een aantal diensten die ze in drie hoofdgroepen indelen:

Technisch Specialisme: Materiaalkunde, Lastechniek, Corrosiebescherming
Toeleverketen Kwaliteit Management: Technische Audit, Externe Inspectie, Interne Inspectie, QAQC
Integriteit Management: Dienst Toezicht Drukhouders, Hoogoven Drukhouder Regime, Tank Inspectie Regime, Works Arising Gas Systems, Proces Pijpleiding Inspectie Regime en Proces Vaten Inspectie

Uitvoeren van inspecties

Tijdens het uitvoeren van een de inspecties binnen Integriteit Management worden diverse  punten standaard geïnspecteerd. Tot nu toe werden de bevindingen eerst met de hand opgeschreven in een notitieblok. Ook werden er van afwijkingen bij het inspectiepunt foto’s gemaakt en werd de locatie van de afwijking met pen aangegeven op de inspectietekeningen. Dit kost veel tijd, is vaak onhandig, en er is een kans op het maken van fouten bij het overzetten van een handgeschreven notitie naar een digitaal rapport.

Ontwikkelen inspectie app

Elementen inspectie appIn het kader van efficiënter werken, dus om al deze verschillende handelingen te versimpelen, versnellen en om af te zijn van alle losse papieren is de afdeling KDT op zoek gegaan naar een inspectie app. De eis die aan de app werd gesteld, is dat er een koppeling gemaakt werd tussen de inspectiepuntenlijst, de inspectietekening en de gemaakte foto’s. Omdat er op de markt geen app aanwezig was die aan deze eisen voldeed is contact gelegd met een firma die ervaring heeft met het ontwikkelen van apps. Door KIM plus Delta is, in samenwerking met de KDT, een op maat gemaakte inspectie app ontwikkeld.


Werking app

Binnen de app kan elk inspectiepunt ingevuld worden door te kiezen uit één van de 5 keuzemogelijkheden. De keuzelijst is:

– Niet van toepassing.
– Inspectiebevinding is acceptabel.
– Inspectiebevinding is acceptabel, echter overbrugt het volgende inspectietermijn niet.
– Inspectiebevinding is onacceptabel.Inspectie onderdeel is niet beoordeeld.

Er kunnen bij het inspectiepunt ook foto’s gemaakt worden die automatisch aan het punt worden gekoppeld en kan de locatie van de gemaakte foto op de inspectietekening worden aangegeven. Het is ook mogelijk om een opmerking te schrijven bij het inspectiepunt of om een stukje gesproken tekst op te nemen.

interface pantoscoop inspectie app

Interface van de app

inspectiepunten met keuzelijst

Inspectiepunten met hierbij de keuzelijst

Foto toevoegen bij een inspectiepunt

Foto toevoegen bij een inspectiepunt

locatie-foto-inspectiepunt

Locatie van de foto aangegeven op de tekening


Gebruikerservaring

De inspecteurs die al met de app gewerkt hebben zijn hier zeer tevreden over. De inspectie app is gebruiksvriendelijk, er zijn geen ingewikkelde handelingen nodig zodat iedereen er mee kan werken. Eén van de inspecteurs is zo positief over het inspecteren met behulp van een tablet dat hij niet meer zonder de inspectie app wilt inspecteren. Het formaat van de aangeschafte tablet is ook precies goed, het is fijn om de tablet vast te houden en het scherm is groot genoeg om alles goed af te lezen.

De volgende stappen zijn om de app verder te optimaliseren. Ook worden mogelijkheden beken of de inspectie app gebruikt kan worden voor andere inspectiepuntenlijsten.

Voordelen van de inspectie app              

icoontje-tijdswinstTijdswinst

Door de inspectielijsten in te vullen met
de inspectie app zorgt dit voor 30% tot
40% tijdswinst.

icoontje-losse-bladenGeen losse bladen
De tablet is alles in één. Geen losse tekeningen, inspectielijsten en camera meer nodig.

icoontje-visuele-inspectieVisuele inspectie
Systematisch uitvoeren van de visuele
inspectie met de app zodat er geen inspectiepunten over het hoofd worden gezien.
icoontje-inspectierapportInspectierapport
Inspectielijsten na invullen direct klaar om opgenomen te worden in het inspectierapport.
icoontje-gebruiksvriendelijkGebruiksvriendelijk
De inspectie app is gebruiksvriendelijk. Er zijn geen ingewikkelde handelingen nodig.
icoontje-zoekwerkZoekwerk
Geen zoekwerk meer tussen alle gemaakte foto’s.


Project details
  • 22 februari 2017Date: