Voor dit project is een functieplaatsstructuur in SAP PM gemaakt. Er zijn spare parts aangemaakt en geplaatst in de structuur. Op basis van de onderhoudsmanual  van de leverancier is een periodiek onderhoudsplanning opgesteld en een werkplekinstructie gemaakt. Alle tekenening en onderhoudsdocumenten zijn conform Tata voorschrift in beheer genomen en toegewezen aan de SAP installatiestructuur.

Project details
  • 15 augustus 2014Date: