Het grootste project van Nederland


Fixed oil en gas ‘Gina Krog
Statoil heeft Heerema Fabrication Group (HFG) de opdracht gegeven om de grootste fixed oil/gas jacket ‘Gina Krog’ ooit gebouwd van Nederland te leveren. HFG heeft de opdracht gegeven aan Doedijns Hydraulics bv. om daar bepaalde onderdelen voor te leveren. Doedijns Hydraulics bv. heeft op hun beurt weer enkele (sub)onderdelen bij hun leveranciers laten maken. De onderdelen die Doedijns Hydraulics bv. heeft geleverd zijn de hose reel, hosereel HPU, accumulator, flow indicators, hydraulic motors, hydraulic pumps, hydraulic valves, manometers, manual valves, oil hw540e, oil reservoir, cylinders, rip-out diaphragms, umbillical, multi-connectors, actuators, ball valves, hyperbaric testing en painting).

Consultant op locatie
Onze consultant Jeroen Berkenpas heeft meegeholpen aan dit 1 jaar durende project. Hij heeft zich actief bezig gehouden met Document Control bij Doedijns Hydraulics bv. Jeroen heeft alle documentatie tussen de leveranciers en klant (HFG) verzameld, beoordeeld, gearchiveerd en overgedragen. Denk hierbij aan documenten zoals: certificaten, FAT’s, general arrangement tekeningen, installatie handleidingen, inspectie en test plannen, inkooporders, technische specificaties, berekeningen, painting specificaties etc.

Actieve methode
Door middel van een actieve in plaats van passieve wijze van document control zijn de documenten reeds tijdens elke fase van de ‘Asset Life Cycle’ tussen Doedijns en HFG verstuurd of tussen leverancier en Doedijns ter acceptatie/wijziging. Deze documenten zijn beoordeeld en zo nodig weer terug gestuurd zodat de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden en een nieuwe revisie kan worden gearchiveerd. Door deze actieve wijze van document control worden de documenten tijdens het project in plaats van na het project al goedgekeurd. Dit levert een snellere afhandeling van de documentatie op na het project.

Project details
  • 20 maart 2015Date: