Voor dit project hebben we alle equipments van 25 mengers aanlegd in SAP PM. Ook leverden wij de informatie ter voor bereiding op de revisieplanning en hebben we gezorgd voor opschoning en op orde brengen van de structuur, tekeningen en documenten van de Mengers in SAP PM en DMS.

Project details
  • 5 mei 2014Date: