Missie

We staan nog maar aan het begin van de informatierevolutie. Overal in onze omgeving wordt in een ongekend hoog tempo nieuwe data gegenereerd. Nieuwe devices, sensoren, cloud toepassingen, koppelen van bestaande systemen en nieuwe power computers met enorme rekenkracht zorgen voor deze databundels vol met gegevens.

Bedrijven staan voor de uitdaging om deze data om te zetten naar bruikbare informatie. Informatie waardoor kwaliteitsverbeteringen, efficiënte inzet van resources en voorspelbaar gedrag van mens en machines inzichtelijk worden.

Ook asset beheerders, techneuten, onderhoudsmedewerkers en inspecteurs hebben met deze informatierevolutie te maken. KIM Plus Delta draagt bij aan het verkrijgen van waarde uit informatie binnen technische omgevingen.

Visie

Gedurende de gehele asset life cycle van technische installaties is het registreren, borgen en beschikbaar zijn van de juiste informatie cruciaal. Het gaat er daarbij in eerste instantie om dat de basis op orde is. Binnen technische omgevingen denken we hierbij aan onderhoudsinformatie, systemen, reservedelen, technische documentatie, onderhoudsplannen, maar ook aan project engineeringsadministratie. KIM Plus Delta zorgt ervoor dat deze data efficient en foutloos wordt verwerkt.
 
Vervolgens is het van cruciaal belang dat de data op orde gehouden wordt. Hierbij ligt vooral de uitdaging in het efficient beheren en borgen van dynamische data afkomstig uit inspecties en gegenereerd door sensoren. KIM Plus Delta ondersteunt haar klanten met het verwerken van deze data door het leveren van op maat gemaakt business apps, specifiek voor onderhoudsmedewerkers en inspecteurs.
 

Is alle data up-to-date en geborgd in de systemen opgeslagen, dan ligt de waarde in het omzetten van data naar informatie. Middels predictive analytics ondersteunt KIM Plus Delta onderhoudsteams bij het analyseren van onderhoudsdata en het vertalen hiervan naar een efficientere uitvoering.

KIM Plus Delta biedt maatwerk en neemt verantwoording om haar projecten binnen kwaliteit, scope en geld te realiseren.