jun 23, 2015 in Nieuws
KIM start Launching Customer programma

KIM Plus Delta heeft de ambitie om een drietal innovatieve producten te introduceren door met een aantal launching customers samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie. De producten zijn bedoeld voor een smartglass zoals Google Glass of de Vuzix M100, maar kunnen ook op andere mobiele devices gebruikt worden.

Een manier om bedrijven gecontroleerd met innovatieve producten en diensten kennis te laten maken is het zogenaamde “launching customership”. Bedrijven stimuleren als launching customer innovatieve producten en diensten om een kwalitatief beter of maatschappelijk wenselijker resultaat te verkrijgen gebaseerd op nieuwe technieken. Daarbij treden zij op als vragende partij. Hierdoor wordt er een afzetmarkt voor nieuwe producten en diensten gecreëerd en vervult de klant tegelijkertijd een voorbeeldfunctie (early adopter) voor andere partijen.

Als launching customer nemen bedrijven even afstand van de dagelijkse praktijk en denken zij samen met hun medewerkers na over toekomstige ontwikkelingen en hoe deze kunnen bijdragen aan een beter resultaat. Er ontstaat gelegenheid tot kennis delen met andere launching customers en het biedt KIM Plus Delta, als ontwikkelaar, de mogelijkheid gebruikers te betrekken bij de productontwikkeling. De launching customer staat aan de basis van de ontwikkeling en heeft invloed op het definitieve ontwerp. Doordat KIM Plus Delta zorgt voor meerdere launching customers per product blijven de kosten overzichtelijk.

KIM Plus Delta initieert drie innovaties die zij middels “launching customership” in de markt wil zetten:

  • LiveTech support – de specialist op afstand kijkt live mee en geeft instructies aan de medewerker in het veld
  • Augmented Reality – visuele onderhoudsinstructies en validatie van processtappen worden live op het object geprojecteerd
  • Inspectie App – resultaten van, met de smartglass gelopen, inspecties worden in de cloud opgeslagen en direct digitaal verwerkt in een eindrapport.

Bent u geïnteresseerd om aan dit programma mee te doen? Neem dan contact op met Marco Wessels 06-53416752 of m.wessels@kimplusdelta.nl