Informatie als bouwsteen

Tijdens de levensduur van een gebouw is het belangrijk dat alle gebouw gebonden informatie op de juiste plek staat, meteen vindbaar is en dat de bijbehorende processen goed ingericht zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodige tijd verloren gaat wat resulteert in kostenbesparing en een efficiënte samenwerking en communicatie. KIM Plus Delta biedt hierbij de benodigde expertise en ervaring.

KIM Plus Delta is de specialist op het gebied van informatiemanagement gericht op grote complexe assetprojecten, daarom heeft ook het Rijksvastgoedbedrijf gekozen voor KIM Plus Delta.

BIM volgens KIM

BIM (Bouw Informatie Model) is daar onderdeel van. Voor KIM Plus Delta is BIM zowel een werkwijze als een procedure waarbij het genereren, delen van en werken met data centraal staat. Alle gebouw gebonden informatie welke door de betrokken partijen is gegenereerd op bouwkundig, constructie en installatietechnisch niveau is binnen BIM vindbaar op één plek, met als gevolg verbeterde communicatie en samenwerking tussen alle partijen. De kracht van KIM Plus Delta ligt niet alleen in het geborgd beheren van informatie tijdens de bouwfase waar samenwerking in een beheersysteem bestaat tussen leveranciers, projectteam, exploitant en feitelijke gebruikers maar ook in de informatieoverdracht tijdens de gebruikersfase naar beheerafdelingen als facilitair beheer en gebouwbeheer. Hierdoor blijft er continuïteit bestaan in het borgen van data integriteit tijdens de totale levensduur van een gebouw. KIM Plus Delta gaat hiermee binnen BIM een stap verder dan waar BIM traditioneel voor staat.

Bouw op KIM Plus Delta

Inrichten informatiemanagement

Heeft u alle informatiestromen in zicht?

Structureren communicatie OG en ON

Verloopt de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer optimaal?

Ondersteunen wijzigingsprocessen

Hoe worden wijzigingen vastgelegd en beheerd?

Faciliteren samenwerking teams

Hoe is de informatie uitwisseling tussen uw teams?

Beheer van Output Specificaties

Zijn uw Output Specificaties up-to-date bij oplevering?

Project archivering

Welke verplichtingen heeft u voor het archiveren van informatie na het project?

SharePoint implementatie

Haalt u het maximale uit SharePoint?

Bij het RVB

Bezuidenhoutseweg 30

Tot medio 2013 werd het gebouw gebruikt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Na ruim honderd jaar krijgt B30 een nieuwe functie.

Vernieuwing Rijnstraat 8

Rijkskantoor Rijnstraat 8, naast het Centraal Station in Den Haag, is grootscheeps verbouwd en geschikt gemaakt voor verschillende ministeries en diensten.

Gerechtsgebouw Breda

De Raad voor de Rechtspraak en het Parket-Generaal hebben het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd om de nieuwe huisvesting voor de Rechterlijke Organisatie in Breda te realiseren. Het nieuwe gerechtsgebouw opent in 2018 haar deuren.

Rechtbank Amsterdam

De Raad voor de Rechtspraak heeft het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd nieuwe huisvesting te realiseren voor de rechtbank Amsterdam. Het project Herhuisvesting Rechtbank Amsterdam wordt in fasen uitgevoerd, omdat de rechtbank gedurende de bouw gewoon open blijft.

De Knoop Utrecht

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern rijkskantoor. Vanaf 2017 nemen verschillende rijksdiensten hun intrek in het gebouw. Het gebouw krijgt werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor rijksambtenaren.

Neem contact op met KIM Plus Delta voor maatwerk voor uw organisatie

 

020 640 70 07           info@kimplusdelta.nl